...
Cordoba bracelet in yellow gold with malachite stone
...
Cordoba necklace in yellow gold with mother of pearl stones
...
Cordoba ring in yellow gold with mother of pearl stone
...
Cordoba earrings in yellow gold with mother of pearl stones
...
Cordoba necklace in Rose gold with malachite stones
...
Cordoba Bracelet in Yellow Gold with Lapis Stone
...
Cordoba necklace in yellow gold with malachite stones
...
Cordoba ring in yellow gold with malachite stone
...
Cordoba ring in yellow gold with lapis stone
...
Cordoba ring in yellow gold with mother of pearl stone
...
Cordoba necklace in rose gold with lapis stones
...
Cordoba necklace in yellow gold with onyx mother of pearl stones
...
Cordoba necklace in yellow gold with onyx and mother of pearl stones
...
Cordoba necklace in yellow gold with malachite and mother of pearl stones
...
Cordoba necklace in yellow gold with lapis and mother of pearl stones
...
Cordoba necklace in yellow gold with malachite and mother of pearl stones
...
Cordoba ring in yellow gold with onyx stone
...
Cordoba ring in yellow gold with onyx stone
...
Cordoba ring in 18k yellow gold with lapis stone
...
Cordoba ring in yellow gold with malachite stone